Skup

XXXII стручни састанак превентивне медицине Тимочке крајине

Мај 2019. године

Тематске облсти

  • Јавно здравље и становништво
  • Значај хигијене и заштите животне средине
  • Људи и микроорганизми
  • Епидемиологија јавног здравља
Друго обавештење
Програм

Предходни скупови

Позиви и зборници

Позив за 25. стручни састанак

26. стручни састанк

Отвори позив

27. стручни састанак

Отвори позив

28. стручни састанак

Отвори позив

29. стручни састанак

Отвори позив

30. стручни састанак

Отвори позив

31. стручни састанак

Отвори позив

32. стручни састанак

Отвори позив

Организациони одбор

team
Слађана Ристић
Директорка Завода
team
Дијана Миљковић 062-803-6604
Помоћница директорке
team
Марина Војновић 062-360-656
Помоћница директорке
team
019-422-477
Телефон Завод

XXXII стручни састанак превентивне медицине Тимочке крајине

Мај 2019. године

Резиме и пријавни лист доставити на timok@zavodzajecar.rs

Друго обавештење
Пријавни лист