Skup

XXXII стручни састанак превентивне медицине Тимочке крајине

Април 2019. године

Тематске облсти

  • Јавно здравље и становништво
  • Значај хигијене и заштите животне средине
  • Људи и микроорганизми
  • Епидемиологија јавног здравља

Предходни скупови

Позиви и зборници

Позив за 25. стручни састанак

26. стручни састанк

Отвори позив

27. стручни састанак

Отвори позив

28. стручни састанак

Отвори позив

29. стручни састанак

Отвори позив

30. стручни састанак

Отвори позив

31. стручни састанак

Отвори позив

32. стручни састанак

33. стручни састанак

Организациони одбор

team
Слађана Ристић
Директорка Завода
team
Дијана Миљковић 062-803-6604
Помоћница директорке
team
Марина Војновић 062-360-656
Помоћница директорке
team
019-422-477
Телефон Завод

XXXII стручни састанак превентивне медицине Тимочке крајине

Април 2019. године